CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập

– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website fujimetal.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

– Mục đích thu thập các thông tin khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Công ty tới khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website fujimetal.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và fujimetal.vn

– Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website fujimetal.vn

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website fujimetal.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng hoặc từ cơ quan có thẩm quyền.

– Các trường hợp còn lại, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của fujimetal.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ FUJI VIỆT NAM

MST: 3602730432

  • Địa chỉ: Số 13, Quốc lộ 51, KP Đồng, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
  • Điện thoại: 1900 599 834

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website fujimetal.vn. Đồng thời khách hàng phải đưa ra bằng chứng việc tiết lộ thông tin cá nhân xuất phát từ fujimetal.vn.

– Khi tiếp nhận những phản hồi này, fujimetal.vn có trách nhiệm kiểm tra thông tin và đưa ra lý do, đồng thời hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Thông tin cá nhân của khách hàng trên websit fujimetal.vn được fujimetal.vn kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website fujimetal.vn.
  • Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • CÔNG TY TNHH KIM KHÍ FUJI VIỆT NAM cam kết rằng:

+) Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

+) Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân khách hàng, fujimetal.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

7. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chỉ có fujimetal.vn mới có quyền tiếp cận các thông tin của khách hàng khi khách hàng truy cập vào website fujimetal.vn trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.